ریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضیریاضی
ریاضی
ریاضیات ملکه تمام علوم است. اگر میخواهيد شنا ياد بگيريد با شجاعت وارد آب شويد و اگر میخواهيد مسئله ها را ياد بگيريد آنها را حل نماييد.گالیله: ریاضیات زبان طبیعت است هر راه حلي كه براي مساله اي پيدا مي كنم به عنوان سر مشق به من كمك مي كند تا مساله هاي ديگر را هم به نتيجه برساند ( دكارت )من مي كوشم چنان بنويسم كه ،هر كسي كه ان را مي خواند ،بتواند به معناي دروني ان پي ببرد و سرچشمه هاي ان را پيدا كند به نحوي كه گويا ، خودش ان را يافته است ( ويليام لايبنيتز )
قالب وبلاگ قالب وبلاگ
گروه ریاضی راهنمایی جعفرآباد مغان

گروه ریاضی راهنمایی جعفرآباد مغان
 
این وبلاگ اولین وبلاک اختصاصی گروه درس ریاضی دوره ی راهنمایی منطقه ی جعفرآباد مغان می باشد

به وبلاگ گروه ریاضی دوره راهنمایی منطقه جعفرآباد خوش آمدید
 
نوشته شده در تاريخ شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ توسط گروه ریاضی راهنمایی جعفرآباد مغان


بودجه بندی ریاضی سوم راهنمایی

     باسمه تعالی

 طرح درس سالانه (بودجه بندي سالانه)درس رياضيات   پايه سوم  سال تحصيلي91-90    شهر جعفر آباد مغان

ماه

هفته

صفحه

موضوعات

فعاليتهاي ديگر و مواد لازم

مهر

24-1

اول

6-1

آشنايي با دانش آموزان-آزمون از درس رياضي پايه دوم-گروه بندي دانش آموزان-عددهاي طبيعي-عدداول

آزمون كتبي يا شفاهي-كتاب-مدل غربال اراتستن-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

13-7

حل مسئله-توان

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

19-14

جذر-جذرتقريبي-جذراعشاري-امتحان جذر

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

24-20

مجموعه عددهاي صحيح-نوشتن مجموعه به صورت هاي مختلف-جمع عددهاي صحيح

-امتحان ماهيانه- كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

آبان

49-25

اول

30-25

تفريق اعداد صحيح- رسم1-مجموعه عددهاي گويا-معرفي اعداد گويا-محور اعداد گويا

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

37-31

تساوي كسرها-چهارعمل اصلي اعداد گويا-

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

43-38

بردار-مختصات-تساوي بردارها-جمع بردارها

كتاب-تابلو-تابلو مختصات-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

49-44

بردارهاي واحدمختصات-نوشتن يك بردار برحسب بردارهاي واحدو بالعكس-رسم2

-امتحان ماهيانه-كتاب-تابلو- تابلو مختصات--گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

آذر

74-50

اول

54-50

جبر-عبارت هاي جبري-ساده كردن عبارت هاي جبري-پيداكردن مقدارعددي يك عبارت جبري

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

60-55

ساده كردن يك عبارت جبري-توزيع پذيري-معادله-يادآوري

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

66-61

روش حل معادله-راهبرد تشكيل معادله-رسم3

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

74-67

هندسه1-دايره-زاويه-وضع يك خط و يك دايره نسبت به هم-زاويه مركزي-زاويه محاطي

-امتحان ماهيانه–پرگار-نقاله- خط كش-مدل زاويه مركزي و محاطي-كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دي

94-74

اول

80-74

تقسيم كردن دايره به كمانهاي متساوي-چندضلعي هاي منتظم-رابطه فيثاغورس-پيداكردن رابطه فيثاغورس-عكس رابطه فيثاغورس

پرگار-نقاله- خط كش -متر–كتاب-مدل رابطه فيثاغورس-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

88-80

استفاده از رابطه فيثاغورس-حل مسئله-دوران-نمادهاي دوران-مجموعه دورانهاي يك شكل

-اشكال آماده شده بر روي طلق شفاف -كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

94-89

رسم4-حل تمرينات دوره اي

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

چهارم

------

امتحان نوبت اول

سوالات تكثير شده از قبل

بهمن

113-95

اول

99-95

مجموعه عددهاي حقيقي-نمايش عددهاي حقيقي-محورعددهاي حقيقي

پرگار خط كش گونيا-كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

دوم

104-100

آمار-نمودارستوني-ميانگين

تابلو شطرنجي-چند نمونه نمودار آماري-كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي

سوم

109-105

معادله خط-رابطه ي طول و عرض نقاط-رسم خطي كه معادله ي آن داده شده است

كتاب-كاغذ شطرنجي-تابلو مختصات-خط كش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت برد  رنگي

چهارم

113-110

نمودار مجموعه اي از نقاط صفحه-خط هاي غير مبداگذر

كاغذ شطرنجي-تابلو مختصات-خطكش -كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي --امتحان ماهيانه

اسفند

134-114

اول

118-114

شيب خط-صورت ديگر معادله خط-

كتاب -ورق شطرنجي-تابلو مختصات-خطكش -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

دوم

121-119

خط هاي موازي با محورها

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

سوم

128-122

دستگاه معادله هاي خطي-حل دستگاه معادله هاي خطي-راهبرد تشكيل دستگاه معادلات-رسم5-خط هاي موازي با فاصله هاي متساوي

كاغذ شطرنجي-تابلو مختصات-خط كش -كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

چهارم

134-129

تقسيم پاره خط به قطعات متساوي-قضيه تالس-عكس قضيه تالس

كتاب-خط كش گونيا پركار-تابلو-مدل قضيه تالس-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي --امتحان ماهيانه

فروردين

146-135

سوم

139-135

شكلهاي متشابه-كاربرد تشابه در جغرافياو مقياس نقشه

-امتحان ماهيانه-كتاب-چند تصوير براي بررسي مفهوم تشابه- خط كش گونيا پركار-كاغذ شطرنجي-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

چهارم

146-140

تشابه دو مثلث-

كتاب خط كش گونيا پركار-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

ارديبهشت

155-147

اول

150-147

حجم هرم و مخروط و كره-رسم6

كتاب-ظروف توخالي به شكل منشور هرم استوانه مخروط-3هرم 3وجهي مساوي -يك توپ و مقداري نخ- يك ظرف توخالي به شكل نيم دايره-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

دوم

155-151

حل تمرينات دوره اي 2

-امتحان ماهيانه- كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -

   تذكر:لازم به توضيح است كه طرح درس فوق جنبه پيشنهادي دارد و نظر همكاران محترم در اين زمينه ارزشمند مي باشد

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ
mouse code|mouse code

كد ماوس